Laatst gewijzigd op:
T.038-333 58 61 e-mail: info@hofstra-trainingen.nl
Home cursuskalender overons formulier

VAKOPLEIDING HEFTRUCKCHAUFFEUR


INHOUD

Er wordt lesgegeven conform de meest actuele inzichten.

Onderwerpen: bewustzijnsstoornissen, ademhalingsstoornissen, bloedsomloopstoornissen

(reanimatie), uitwendige bloedingen, brandwonden, botbreuken, oogletsels, infecties, vergiftigingen, verstuikingen, ontwrichtingen, brandwonden, bevriezingen, etc. Maar ook aandacht voor emoties in relatie tot de hulpverlening.

 

CERTIFICAAT

De EHBO-opleidingen zijn competentie-gericht dus zeer praktisch, en conform de eisen van het Rode Kruis. Indien dit met goed gevolgd wordt afgesloten dan krijgt de kandidaat een

diploma EHBO van het Rode Kruis.

 

GELDIGHEIDSDUUR

Aangezien het noodzakelijk is ten alle tijde te beschikken over parate kennis en vaardighe­den is het aan te raden circa 8 uur per jaar te herhalen. Bij onvoldoende herhalingsuren verloopt na 2 jaar de geldigheid van het diploma.


LOCATIE

Hofstra Trainingen B.V., Stoomstraat 7, 8263 AT, Kampen, wij kunnen de opleiding ook

in-company verzorgen.


GROEPSGROOTTE

10 - 14 personen


CURSUSPRIJS

Op aanvraag


Opfriscursus

INHOUD EN OPZET VAN DE CURSUS

Moderne hef-of reachtrucks zijn, mits deskundig bediend en behandeld, een machtig stuk ge­reedschap. Deskundig omgaan met een hef-of reachtruck leidt tot lagere kosten voor intern

transport. De eisen die worden gesteld aan een heftruckchauffeur worden steeds hoger. Van de heftruckchauffeur wordt verwacht dat hij planmatig werkt, zodat de juiste goederen snel op de

juiste plaats zijn. Bovendien moet hij zorgvuldig omgaan met het materieel en het magazijn. Dit voorkomt onnodige slijtage, storingen en schade aan de hef-of reachtruck en beschadiging van magazijnstellingen, wanden en deuren.

Om een hef-of reachtruck veilig en efficiënt te kunnen besturen, is een cursus noodzakelijk. Het volgen van een cursus is niet alleen een eis vanuit de Arbo-wet, maar leidt ook tot lagere kosten voor intern transport. De cursist leert deskundig om te gaan met een hef-of reachtruck en wordt getraind op situaties die in eigen werksituaties voor kunnen komen.


DOELGROEP

De cursus is bedoeld voor ervaren magazijn en expeditiemedewerkers die al beschikken over een certificaat waarvan de geldigheid afloopt (5 jaar).


DOEL VAN DE OPLEIDING

Het bijbrengen van praktische basisvaardigheden voor het veilig en efficiënt werken op een hef­of reachtruck.


INHOUD EN OPZET VAN DE CURSUS

De cursus is geheel gericht op de beroepspraktijk. Tijdens de cursus wordt er veel

geoefend in praktijksituaties. De behandelde theorie dient ter ondersteuning van de praktijk­

oefeningen. Tijdens de lessen worden alle veiligheidsregels uitgebreid behandeld en komen za­ken aan de orde waaronder het gebruik van het materieel, belading, belasting en de technische uitvoering. Tijdens de praktijklessen komen zaken zoals heftruckbesturing, dagelijks onderhoud, technische bediening en de toepassing van veiligheidsregels aan de orde. Tevens wordt aan­dacht besteed aan hellingrijden en het gebruik van hulpmiddelen (voorzetapparatuur).


CURSUSDUUR

Halve dag


CURSUSLOCATIE

Hofstra Trainingen B.V., Stoomstraat 7, 8263 AT, Kampen. Wij kunnen de opleiding ook

in-company verzorgen.


GROEPSGROOTTE

Maximaal 9 personen


CERTIFICAAT

Elke kandidaat die het examen met goed gevolg aflegt krijgt een rijvaardigheidsbewijs en een certificaat, welke voldoet aan alle eisen zoals omschreven in de Arbowet.


CURSUSPRIJS

Prijs op aanvraag.