Laatst gewijzigd op:30-09-2018
T.038-333 58 61 e-mail: info@hofstra-trainingen.nl
Home cursuskalender overons formulier

Vakbekwaam Persoon (VP) NEN3140


DOEL VAN DE OPLEIDING

Medewerkers die door de werkgever worden aangesteld als Vakbekwaam persoon in het kader van de NEN 3140 kunnen complexere elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren zoals het bijplaatsen van groepen in installaties, het uitvoeren van onder houd aan elektrische installaties.


DOELGROEP

Iedereen die werkzaamheden aan elektrotechnische installaties verricht of door zijn of haar werkgever benoemd wil worden tot Vakbekwaam persoon in het kader van de norm NEN 3140 (VP NEN 3140). Tot de doelgroep van de VP NEN 3140 cursus behoren medewerkers van elektrotechnische installatiebedrijven, industrieële monteurs, etc.

 

INHOUD VAN DE CURSUS

Elektrotechnische gevaren en ongelukken (Elektrotechnische gevaren, elektrocutie, Kortsluiting, Voorkomen van kortsluiting)

Elektrotechnische bedrijfsvoering en wetgeving (Wetgeving en historie, Arbowet geving, De NEN 3140)

Veilig werken door deskundig personeel, procedures en PBM’s (Inleiding, P\personeel, Periodieke instructie, Werk- en onderhoudsprocedures, Spannings loos werken volgens NEN 3140, Toestemming om met de werkzaamheden te mogen beginnen, Werken in de nabijheid van actieve delen.

Werken met een werkvergunning en schakelbericht (Veiligheidsprocedures volgens NEN 3140, Werkvergunningen en werkzaamheden aan laagspanningsinstallaties, Schakelbrief, schakelbericht of bijlage schakelhandleidingen, Het ver vangen van een defecte wandcontactdoos, werkzaamheden aan een verdeler)


Voor de cursus Vakbekwaam persoon NEN 3140 is een elektrotechnische vooropleiding of daarmee gepaard gaande ervaring vereist.


CURSUSDUUR

1 dag


1 CURSUSLOCATIES   

Locatie van Hofstra Trainingen B.V. of in-company.


CERTIFICAAT

bij voldoende resultaat wordt een certificaat uitgereikt.


Cursusprijs  op aanvraagVoldoende Onderricht persoon (VOP) NEN3140


DOEL VAN DE OPLEIDING

Het opleiden van medewerkers tot Voldoende Onderricht Persoon volgens de NEN 3140, ook wel VOP NEN 3140 genoemd. Een voldoende onderricht persoon is een werknemer die niet over een elektrotechnische vooropleiding beschikt, maar wel werkzaamheden verricht waarbij elektrotechnische risico's aanwezig zijn. Hierbij valt te denken aan het vervangen van motoren, zekeringen en aardlekschakelaars.


DOELGROEP

De cursus Voldoende Onderricht Persoon NEN 3140 is bedoeld voor iedereen die eenvoudige werkzaamheden aan elektrotechnische installaties verricht of door zijn of haar werkgever benoemd wil worden tot voldoende onderricht persoon in het kader van de NEN 3140.


INHOUD VAN DE CURSUS

Elektrotechnische gevaren en ongelukken (Elektrotechnische gevaren,

elektrocutie, Kortsluiting, Voorkomen van kortsluiting)

Elektrotechnische bedrijfsvoering en wetgeving (Wetgeving en historie, Arbowetgeving, De NEN 3140)

Veilig werken door deskundig personeel, procedures en PBM’s (Inleiding, personeel, Periodieke instructie, Werk- en onderhoudsprocedures, Spanningsloos werken volgens NEN 3140, Toestemming om met de werkzaamheden te mogen beginnen, Werken in de nabijheid van actieve delen.

Werken met een werkvergunning en schakelbericht (Veiligheidsprocedures volgens NEN 3140, Werkvergunningen en werkzaamheden aan laagspannings-installaties, Schakelbrief, schakelbericht of bijlage schakelhandleidingen, Het vervangen van een defecte wandcontactdoos, Werkzaamheden aan een verdeler)


CURSUSDUUR

1 dagdeel


1 CURSUSLOCATIES   

Locatie van Hofstra Trainingen B.V. of in-company.


CERTIFICAAT

bij voldoende resultaat wordt een certificaat uitgereikt.


Cursusprijs  op aanvraag